Kurs i Babymassage

Denna babymassage är lugn och mycket enkel att lära sig utantill. Den blir en naturlig del i den dagliga omvårdnaden av barnet.

Siv Ardeby, barnsjuksköterska, skapade massagen på 60-talet då hon arbetade med för tidigt födda barn.

 

Babymassagen:

  • stärker anknytningen mellan barn och föräldrar
  • ger möjlighet till avslappning, lugn och ro (avstressande)
  • skapar en trygg, öppen atmosfär
  • gör att barnet känner sig sett och bekräftat
  • stärket barnet i att säga ja eller nej till närhet och kontakt
  • ökar kroppsuppfattningen hos barnet
  • ger bättre sömn
  • gör att magen fungerar bättre
  • lär dig tyda barnets kroppsspråk och signaler

 Det är lämpligt att gå kursen när barnet är från några veckor gammalt till innan det börjar att krypa.(Sen kan det vara svårt att ligga stilla.)

 

Vi träffas 5 gånger, ca 1 - 1½ tim varje gång, och du kommer att lära dig massagen stegvis.Det brukar bli mycket samtal kring massagen och barnen. Vi utbyter erfarenheter och ger varandra tips. Jag visar massagen på en docka och har även möjlighet att visa den på film.

 Lokalen är varm med dämpad belysning, levande ljus och lugn musik!